Beldur Barik jarrera 2013! lehiaketa dela eta, Arrigorriagako Berdintasuna eta Gazteria sailek tokiko lehiaketa “Beldur Barik Arrigorriaga” bultzatuko dute (informazio gehiago lehiaketaren oinarrietan). Lehiaketa honekin, eta Etxebarriko udalaren Gazteria zerbitzuaren laguntzarekin, Arrigorriagan tailer bi antolatuko ditugu Beldur Barik jarrera 2013! lehiaketan gazte partaidetza sustatzeko. Hona hemen tailerrei buruzko informazioa:
Con motivo de la celebración del concurso Beldur Barik jarrera 2013!, las áreas de Igualdad y Juventud del ayuntamiento de Arrigorriaga unen esfuerzos para promocionar el concurso local “Beldur Barik Arrigorriaga” (más información en las bases del concurso). Junto con este concurso, y en colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Etxebarri, en Arrigorriaga se organizarán dos talleres para fomentar la participación joven en el concurso Beldur Barik Jarrera 2013! He aquí la información sobre los talleres:

 

 

Tailerrak_film-laburra_ligue_Arrigorriaga_Beldur_Barik
 

SAKELAKO TELEFONOZ EGINDAKO FILM LABURREN TAILERRA / TALLER DE CORTOS CON EL MÓVIL

Eguna: urriak 11. / Día: 11 de octubre.

Ordua: 17:00etatik 19:00etara. / Hora: de 17:00 a 19:00 horas.

Tokia: Gaztegunea. / Lugar: Gaztegunea.

Adina: 12 eta 17 urte bitarteko neska eta mutilentzat.Edad: chicas y chicos de 12 a 17 años.

Hartzaileen kopurua: 15-20 gazte. / Nº de participantes: entre 15 y 20 jóvenes.

Zer ikasiko da: / Qué aprenderemos

1) Teoria: plano motak, trantsizioak, zooma, kreditu izenburuak... / 1) Teoría: tipos de plano, transiciones, zoom, títulos de crédito...

2) Grabaketa. / 2) Grabación.

3) Planoen muntaia. / 3) Montaje de planos.

 

 

 LIGATZE TAILERRATALLER DE LIGUE


Eguna: urriak 19. / Día: 19 de octubre.


Ordua: 17:00etatik 19:00etara. / Hora: de 17:00 a 19:00 horas.


Tokia: Gaztegunea. / Lugar: Gaztegunea.


Adina: 15 eta 18 urte bitarteko neska eta mutilentzat. / Edad: chicas y chicos de 15 a 18 años.


Hartzaileen kopurua: 15-20 gazte. / Nº de participantes: entre 15 y 20 jóvenes.


Zer ikasiko da: / Qué aprenderemos:


1) Zer da ligatzea? / 1) ¿Qué es ligar?


2) Nik erabakitzen dut noraino eta norekin. / 2) Yo decido hasta dónde y con quién.


3) Harreman arazotsua. / 3) Relación complicada.


gaiak-ligoteoa