Egileak:
Alaia Patino
Adrián Muñoz
Imanol Seco
Jose Luis Pozo
Olaia Merino
Iñaki Lujambio

2. Kategoria 18/26 urte

Andoain, Gipuzkoa